ارزیابی کیفیت و کمیت خدمات در وب نگار®

اگر در سازمان شما یک میز راهنما (Help Desk) یا میزخدمات (Service Desk) راه اندازی نموده اید، گام مهم بعدی شناسایی و ارزیابی کیفیت این خدمات به مشتریان است. این ارزیابی به شما کمک می کند که وضعیت رضایتمندی مشتریان از خدمات ارائه شده را به طور مستمر کنترل و در خصوص کاهش و افزایش شاخصه های مورد ارزیابی خدمات واحد فناوری اطلاعات تحلیل و تصمیم گیری مناسب انجام دهید.

سامانه وب نگار این فعالیت را از سه روش انجام می دهد:

الف) نظرسنجی از درخواست کننده در پایان هر فرایند.

ب) نظر سنجی دوره ای مکانیزه به صورت پرسشنامه با طراحی پویا.

ج) گزارشات تحلیلی از وضعیت خدمات ارائه شده توسط سامانه.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

برخی مشتریان ما

  WEBNEGAR TV  

مرام نامه وب نگار

«وب نگار حقوق مشتریان خود را محترم می شمارد، ما در مورد توصیف ویژگی های محصولات خود کاملا شفاف عمل می نماییم، اصالت کالا و خدمات ما شفاف بیان می گردد. در اجرای تعهداتمان کوشا و دقیق هستیم. به مسئولیت اجتماعی مان توجه داریم. در حفظ اسرار مشتری کوشا هستیم»