سامانه پايانه باربري


سامانه پايانه باربري نرم افزاريست براي نوبت بندي امور صدور قبض در پايانه هاي باربري.
مدیران پايانه هاي بابري بزرگ به خوبي ميدانند كه مديريت حجم زياد بارنامه و توزيع عادلانه بار در بين رانندگان و همچنين كنترل و نظارت بر روند اجراي آن چه اهميتي دارد..

 

wn

 سامانه پايانه باربري نرم افزاريست براي نوبت بندي امور صدور قبض در پايانه هاي باربري.
مدیران پايانه هاي بابري بزرگ به خوبي ميدانند كه مديريت حجم زياد بارنامه و توزيع عادلانه بار در بين رانندگان و همچنين كنترل و نظارت بر روند اجراي آن چه اهميتي دارد.

- صدور قبض .
- محاسبه نرخ ويژه كاميونداران بومي و غير بومي .
- ثبت اطلاعات و سوابق مكانيزم - راننده - كارت هوشمند ناوگان - پلاك .. .
- جلوگيري از تقلب و سوء استفاده  در حمل بار .
- ثبت اطلاعات و مديريت مكانيزم هاي ملكي و استيجاري شركتها .
- امكان صدور بار به مقاصد مختلف با زمان معين .
- گزارشات متنوع شيفت ، نوع مكانيزم ، شركت باربري ، نوع بار ، دفعات حمل - ، اطلاعات رانندگان.
- امكان انجام انواع سياست هاي صدور قبض بر اساس موارد فوق.
- سيستم پاركينگ و محاسبه هزينه.
- امور مالي.

 

.Net Framework 4.5 SQL Server 2008/2012 Crystal Reports / RDL Excel/Word/CSV/PDF Windows XP/7

توجه : !این مطلب صرفا توصیف کننده توانایی های و قابلیت های محصول است، لطفا جهت امور رزرو و مسائل غیرفنی با این شرکت تماس حاصل نفرمایید. انجام خدمات غیر فنی در حوزه اختیار و امکان این مجموعه نیست

توسعه محصول:
این محصول بنا بر درخواست مشتری و انجام فرایند های امکانسنجی قابل سفارشی شدن است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

برخی مشتریان ما

  WEBNEGAR TV  

مرام نامه وب نگار

«وب نگار حقوق مشتریان خود را محترم می شمارد، ما در مورد توصیف ویژگی های محصولات خود کاملا شفاف عمل می نماییم، اصالت کالا و خدمات ما شفاف بیان می گردد. در اجرای تعهداتمان کوشا و دقیق هستیم. به مسئولیت اجتماعی مان توجه داریم. در حفظ اسرار مشتری کوشا هستیم»