مدیریت گردش کار خدمات فناوری اطلاعات و تیکتینگ

خدمات فناوری اطلاعات در هر سازمان دارای روال گردش کار خاص خود است، سازمان ها و واحد های ساپورت و خدمات فناوری بر اساس سیاست های داخلی روال گردش کار را ترسیم و به اجرا در می آورند، به طور عام کارکنان با ورود به یک سامانه مرکزی و بر اساس پست سازمانی و همچنین قوانین تعریف شده اقدام به صدور درخواست نموده و درخواست (تیکت) به سرپرست، مدیر یا مستقیما به واحد آی تی یا کارشناس خاص، واحد حراست سازمان و ... ارجاع شود. پس از وصول درخواست به واحد فناوری اطلاعات و با تشخیص مدیریت واحد، درخواست به کارشناس یا کارشناسان مربوطه ارجاع می گردد. همچنین یک کارشناس ممکن است کار را به کارشناسان دیگر ارجاع نماید. در پایان با ارجاع کار به مرحله پایان، فرایند خاتمه می یابد و توسط درخواست کننده تایید و نظرسنجی می گردد. در هر مرحله درخواست کننده می تواند مراحل گردش کار خود را مشاهده و از زمان انجام آن اطلاع یابد. ضمنا کارشناسان نیز می تواند ضمن مدیریت منظم تر بر امور محوله، اقدام به ثبت نفر ساعت کارشناسی و هزینه ها و نوع فعالیت های انجام شده در لحظه به لحظه فرایند نمایند. این مسئله به شفافیت خدمات واحد و رضایتمندی خدمات گیرندگان کمک می نماید. مدیر واحد نیز می تواند لحظه به لحظه بارکاری تیم خود را نظارت نماید.

در این سامانه می توانید گردش سازمان گردش کار (WorkFlow) درخواست های انجام کار فناوری اطلاعات را مشخص و ایجاد نمایید که نمونه شماتیک آن در شکل زیر ترسیم شده است.

wn

همانطور که مشاهده می شود، در یک سازمان کارکنان می توانند از پایین ترین سطوح درخواست خدمات خود را به مدیران یا سرپرستان خود ارجاع نموده و پس از تایید به واحد فناوری اطلاعات وارد شده و پس از تایید مدیر واحد فناوری اطلاعات، درخواست به کارشناس یا کارشناسان مرتبط ارجاع می گردد. این درخواست ممکن است یک درخواست (تیکت) سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه، امنیتی، خرید تجهیزات و یا نصب نرم افزار و ... باشد. کارشناسان پس از مشاهده درخواست در کارتابل اختصاصی خود اقدام به ثبت هزینه و زمان انجام کار و ارجاع آن به مراحل بعدی می نمایند. کلیه سوابق فرایند تا تکمیل کار در سامانه ثبت می گردد.

wn

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

برخی مشتریان ما

  WEBNEGAR TV  

مرام نامه وب نگار

«وب نگار حقوق مشتریان خود را محترم می شمارد، ما در مورد توصیف ویژگی های محصولات خود کاملا شفاف عمل می نماییم، اصالت کالا و خدمات ما شفاف بیان می گردد. در اجرای تعهداتمان کوشا و دقیق هستیم. به مسئولیت اجتماعی مان توجه داریم. در حفظ اسرار مشتری کوشا هستیم»